Voninkazo taratasy

Ity asa famoronana ity dia natokana ho an'ny ankizy mihoatra ny enina taona. Fanamboarana voninkazo amin'ny alalan'ny taratasy ary azo atao fanomezana sy haingo-trano. Azo averina ao anaty kahie ihany koa izy ity raha manana taratasy fotsifotsy na miloko ianao.

Mazotoa mamaky o!

Fitaovana

 • 01 Hety
 • 02 Fanoritana boribory lehibe sy kely na 01 compas

Zavatra ilaina

 • 01 Taratasy matevina fotsy
 • 12 Taratasy manify miloko karazany
 • 05 Feutres
 • 01 Crayon
 • 01 Gaoma
 • 01 Lakaoly

Dingana  1 : Manoritra boribory

 • Alaina ny taratasy fotsy matevina.
 • Manoritra sary boribory roa lehibe sy kely amin'ny alalan'ny perisilihazo sy ny compas.
 • Tsy atao sisiny loatra fa eny ambony havanana sy ambany havia no asiana azy.

Dingana  2 : Manapaka taratasy boribory

 • Alaina indray ireo taratsy malefaka miloko isan-karazany.
 • Manapaka boribory somary lehibe enina samihafa loko.
 • Manapaka taratasy boribory kelikely hafa enina samihafa loko ihany koa toy ny eto amin'ny sary fanehoana.

Dingana  3 : Mamoritra ireo boribory sy mametaka azy amin'ny taratasy

 • Alaina ireo taratasy boribory 12 notapahana tetsy ambony.
 • Aforitra mivalona roa avy eo.
 • Apetaka manodidina amin’ilay boribory lehibe nosoritana tery ambony ireo taratasy boribory lehibe.
 • Toraka izany ihany koa ireo taratasy boribory kely apetraho manodidina amin’ilay boribory kely nosoritana tamin’ny persilihazo

Dingana  4 : Sorito ny tahon'ny voninkazo

 • Rehefa vita ireo dia sorito amin’ny « feutre » indray ny tahon’ny voninkazo ary asio raviny

Dingana  5 : Haingoina lolokely ny taratasy

 • Fafao moramora amin’ny gaoma indray ireo soritra boribory natao tamin’ny perisilihazo raha mbola tazana.
 • Haingoy amin’ny sary lolokely manodidina ny voninkazo.
 • Dia mahazo sary toy izao ianao amin’ny farany